Aprovada la moció per retirar el glifosat

Aprovada la moció per retirar de manera preventiva i immediata el glifosat com a herbicida en espais urbans. Es substituirà aquesta pràctica per mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i del medi ambient.

Podeu consultar aquí la moció.