Bibliografia

Fons de la Notaria de Rupià [Manuscrit] : S. XIV-S. XIX

Cebrià Llistosella, M. Teresa

Any 1995

174 pàgines

Descripció: Treball elaborat per M. Teresa Cebrià Llistosella i dirigit per Montserrat Hosta Rebés per a l’obtenció del títol de Màster en

Arxivística de la Universitat de Girona , 1995

 

El presbítero Vicente Massanet, la iglésia de Rupiá [sic] y la capilla de S. Paciano, de la seo de Barcelona

Madurell i Marimon, Josep Maria – Quadrado, José Mª

Gerona : Consejo Superior de Investigaciones Científicas : Patronato de la Diputación Provincial de Gerona

Any 1954

48 pàgines