Can Casimiro Vilà

Casal del segle XVII amb restes d’una torre rectangular de l’antiga muralla.