PROGRAMA DE FORMACIÓ I TREBALL EXTRAORDINARI COVID19

Requisits d’accés:

Es imprescindible que els possibles candidats estiguin inscrits com a demandants d’ocupació estiguin o no cobrant una prestació. Son les Oficines de Treball de Palamós i la Bisbal les que ens fan arribar els currículums dels possibles candidats o candidates que compleixen requisits. Per inscriure’s com a demandant de ocupació es pot fer on-line, per telèfon trucant al 900800046 i quan sigui possible demanant cita prèvia a la Oficina de Treball on-line o telefònicament també.

 

Direcció on-line per inscriure’s com a demandant d’ocupació: 

https://tramits.pdacloud02a.gencat.cat/tramit/tre#/modalitat/OCU087SOLC?idioma=ca_ES&modalitat=OCU087SOLC&urlRetorn=OVT&uuid=b65ae97c-5b74-4496-8cb4-d74388d642d4

Informació del programa:

Inclou, accions d’experiència laboral (contractes de 9 mesos a jornada completa) i de formació transversal (60 hores, en els àmbits que determina la convocatòria). Tinguem en compte que la formació es obligatòria i que s’ha de realitzar dins de la jornada laboral així com també les vacances i permisos.

Persones destinatàries del programa:

–  Línia COVID: les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades des del 13 de març de 2020.

–  Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts.

Per aquesta convocatòria i línia, s’entén per persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

  1. a) Les persones més grans de 45 anys.
  2. b) Les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  3. c) el 50% de les persones contractades de cada línia han de ser dones. Quan el nombre de contractes a formalitzar sigui imparell, s’ha de prioritzar la contractació de dones.