Edictes

Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4900 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera al municipi de Rupià
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2335 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici de 2024
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1212 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Correcció d'error material de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 805 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera al municipi de Rupià
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 794 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 4-0 Edicte: 8 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional del pressupost de la corporació per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10431 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient 3/2022 de modificació del pressupost
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10219 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient 2/2023 de modificació del pressupost
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9885 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9693 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Informació pública del règim de dedicacions i percepcions dels membres de la corporació