Edictes

Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6862 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 99-0 Edicte: 4141 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient 1/2023 de modificació del Pressupost
Exercici: 2023 Bop: 99-0 Edicte: 4132 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació de la suspensió de llicències d'habitatges d'ús turístic i turisme rural en sòl urbà
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3298 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 77-0 Edicte: 3133 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional de l'expedient 1/2023 de modificació del pressupost
Exercici: 2023 Bop: 60-0 Edicte: 2199 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1772 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Bases i convocatòria del concurs públic per a l'aprofitament privatiu de domini públic municipal
Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1607 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 34-0 Edicte: 1257 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 23-0 Edicte: 733 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals