Edictes

Exercici: 2023 Bop: 60-0 Edicte: 2199 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1772 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Bases i convocatòria del concurs públic per a l'aprofitament privatiu de domini públic municipal
Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1607 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 34-0 Edicte: 1257 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 23-0 Edicte: 733 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 290 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional del pressupost de la corporació per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 4-0 Edicte: 54 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost únic per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11140 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Obertura de la convocatòria per a l'elecció del jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10861 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10860 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient 5/2022 de modificació del pressupost