Perfil de contractant

Accés a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública (NOVES LICITACIONS 2016)

PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER INDÚSTRIA


ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL BAR MUNICIPAL DE RUPIÀ 2015


CONCESSIÓ BAR MUNICIPAL DE RUPIÀ 2015


Pavimentació del Camí de la Talaia i Camí de Sant


ADJUDICACIÓ A ASSA HIDRÀULICA IELECTRICITAT, SL DEL CONTRACTE DE REALITZACIÓ DE L’OBRA D’INSTAL·LACIÓDE L’ENLLUMENAT DE TALAIA


Desdoblament d’un tram de la canonada en alta des de l’antic pou de Foixà – Rupià fins al dipòsit. Tram de Rupià


Projecte d’obra “Portada de serveis al nucli de Sobrevila, 2a fase”