Perfil de contractant

Accés a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública (NOVES LICITACIONS 2016)

PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER INDÚSTRIA

Plec de clàusules

Annex I

Projecte d’urbanització del carrer Indústria pdf

 

ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL BAR MUNICIPAL DE RUPIÀ 2015

Acord d’adjudicació

 

CONCESSIÓ BAR MUNICIPAL DE RUPIÀ 2015

Plec de clàusules

Edicte de concessió

 

Pavimentació del Camí de la Talaia i Cami de Sant

Plec de clàusules

 

ADJUDICACIÓ A ASSA HIDRÀULICA IELECTRICITAT, SL DEL CONTRACTE DE REALITZACIÓ DE L’OBRA D’INSTAL·LACIÓDE L’ENLLUMENAT DE TALAIA

Decret d’Adjudicació

 

Desdoblament d’un tram de la canonada enalta des de l’antic pou de Foixà – Rupià fins al dipòsit. Tram de Rupià

Edicte

 

Projecte d’obra “Portada de serveis al nuclide Sobrevila, 2a fase

Plec de clàusules

Projecte complert