Suport de la Diputació de Girona – 2021/2022

 

Gràcies al suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Rupià, ha pogut desenvolupar les actuacions i activitats que es detallen a continuació:

 

FONS COOPERACIÓ ECONÒMIC I CULTURAL 2021- 2022

 

ANY 2021-2022. Inversions:

 

  • Rehabilitació del teatre 1ª fase any 2021………………………………32.392,65€
  • Rehabilitació del teatre 2ª fase any 2022………………………………32.392,65€

 

ANY 2021-2022. Inversions:

 

  • Cooperació cultural……………………………………………………………..5.716,35€
  • Camins…………………………………………………………………………………..900,00€
  • Noves tecnologies………………………………………………………………….664,64€
  • Secretaris-Interventors………………………………………………………10.000.00€

 

INVERSIONS MUNICIPALS EN CEMENTIRIS 2021-2022

 

  • Inversions en cementiris. Supressió barreres arquitectòniques

      i millora aspecte extern del cementiri de Rupià………………….22.450,00€

 

PLA A L’ACCIÓ 2021-2022

 

  • Pla a l’acció línia 6. Fase 2 Smart Energy Communities …….28.393,33€

 

FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2022

 

  • Rehabilitació del teatre 3ª fase any 2022…………………………..21.013,17€

 

logo_dip_aj