Suport de Dipsalut 2022/2023

Gràcies al suport de Dipsalut, l’Ajuntament de Rupià ha pogut desenvolupar les actuacions i activitats que es detallen a continuació:

ANY 2022 – 2023

 

  • Subvenció per al finançament de les despeses d’inversió en equipaments
    del consultori local. (SACI) . Pm13……………………………………………………………………….. 210,61€

 

  • Programa de suport econòmic a les actuacions per la lluita i control de

          plagues urbanes (pt10)………………………………………………………………………………….. 3.749,43 €