Suport de la Diputació de Girona 2023

Gràcies al suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Rupià ha pogut desenvolupar les actuacions i activitats que es detallen a continuació:

FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMIC I CULTURAL 2023

Inversions:

  • Inversions. Rehabilitació del Teatre 4a fase any 2023 ……………………… 32.392,65 €
  • Cooperació cultural ………………………………………………………………………    5.716,35 €
  • Camins ………………………………………………………………………………………..      900,00 €
  • Noves tecnologies ………………………………………………………………………..      664,64 €
  • Secretaris-Interventors …………………………………………………………………  10.000,00 €

FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2023

  • Rehabilitació del teatre 5ª fase any 2023………………………………………..     21.013,17€

ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ANY 2023

  • Manteniment de franges perimetrals de prevenció …………………………     1.663,50 €